google-site-verification=Zo63IpH42PPursLYuNcTm1j2f-P-7lkD8bPo5L7Dvts

Osmóza - příčina častého pobytu návštěvníků naší solné jeskyně na toaletě.

Působí na děti, stejně jako na dospělé a je to úplně normální jev.

Možná už si nevzpomínáte, nebo se to v nových osnovách přírodopisu již nevyučuje, ale já jsem se učil, že buňka, kterou vložíme do slanějšího (hustšího) roztoku než je v jejím těle, začne vylučovat skrz buněčnou stěnu vodu z těla a tím ředí okolní prostředí. Nepřestane, dokud se hustoty obou prostředí, vnitřní i vnější nevyrovnají. Proto pokud ji dáte do hodně slaného roztoku, vytlačí z těla tolik vody, až úplně "vyschne" a uhyne.

Co znamená osmóza?
Buňky jsou obaleny polopropustnou membránou, která propouští vodu, ale nepropouští molekuly látek, které jsou ve vodě rozpuštěné (např. sůl). Proto pokud se napijete slané vody, stěny zažívacího traktu, tvořené také buňkami, začnou vylučovat vodu a ředit slaný roztok, který jste vypili. Proto se tělo ještě víc dehydruje (vysušuje).
Jinak řečeno, koncentrované látky (slaný roztok) si své rozpouštědlo (vodu z těla) jakoby přitáhnou k sobě. Dokážou k tomu vyvinout značnou sílu, která překoná např. sílu gravitační a tuto sílu nazýváme osmotickou silou. 
Buňky živočichů žijících v moři, mají schopnost působit proti této osmotické síle a proto mohou v moři žít. Ale i tito živočichové by "vyschli" ve vodě Mrtvého moře, protože tam je osmotická síla ještě větší (také proto tam nic nežije). Osmotické jevy jsou významnou hybnou silou mnoha biologických procesů, např. umožňují pohyb vody v rostlinách od kořenů k listům.

Příklady osmózy z přírody:
Proč třešně, které obsahují mnoho cukru, za vydatného deště popraskají? Cukerný roztok uvnitř třešňových buněk vtahuje okolní čistou vodu dovnitř buňky a třešeň se naplňuje vodou až praskne. 
Třešně byly v takzvaném hypotonickém prostředí.

Proč uschnou rostliny, které jsou pomočeny naším domácím psíkem? Moč obsahuje velice koncentrovaný roztok soli, který vytahuje vláhu z potřísněných rostlin a tím je jakoby "spálí", vysuší. 
Moč představuje pro ony rostliny hypertonické prostředí.

Proč nemůže být pacientovi podána nitrožilně čistá voda, ale tzv. fyziologický roztok, který má obdobnou koncentraci rozpuštěných látek jako je v krvi? Protože by do sebe orgány čistou vodu začaly nasávat a zvětšovat svůj objem. Jako fyziologický roztok se proto používá 0,9% roztok NaCl (soli), který má stejnou hustotu jako krev. Jde o isotonický roztok (isotonické prostředí).

A jak působí osmóza v naší solné jeskyni?
Jelikož je ve vzduchu uvnitř vysoká koncentrace soli (mnohem větší než u moře), začne sůl působit na buňky uvnitř těla. Buňky  začnou vylučovat vodu a snaží se zředit okolní prostředí. Proto děti chodí hodně čůrat i když byly na toaletě těsně před vstupem do jeskyně. Maminky se na ně často zlobí, že pořád odcházejí z jeskyně, ale ony za to opravdu nemohou... Za to všechno může fyzikální jev zvaný osmóza. :-)
Proto doporučuji se po návštěvě naší solné jeskyně napít a doplnit tak vodu, kterou tělo během pobytu vyloučilo.
Osmózu využíváme při léčbě atopického ekzému. Jak? Přečtěte si v článku Jak vyléčit atopický ekzém solí z Mrtvého moře.

Příjemný pobyt v naší jeskyni přeje Jaroslav Málek

MÁTE DOMA BAZÉN? Mohlo by Vás zajímat > 7 mýtů o solární plachtě a ohřevu bazénů.

Solarni plachta CorniSun ohřeje bazén zdarma